Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
Pse nuk flet më shumë se 8-të fjalë në ditë? Reviewed by Momizat on . E kanë pyetur Hasen el-Basriun,                                                                                                                                 E kanë pyetur Hasen el-Basriun,                                                                                                                                 Rating: 0
You Are Here: Home » Mëso Islamin » Pse nuk flet më shumë se 8-të fjalë në ditë?

Pse nuk flet më shumë se 8-të fjalë në ditë?

E kanë pyetur Hasen el-Basriun,                                                                                                                                     pse nuk flet më shumë se 8-të fjalë në ditë?adot_2a_mi_0327b_aotw
Ka thënë:  Para se të flas e pyes nefsin (unin-veten) tim      a do vendoset fjala ime në peshoren e sevapeve apo gjynaheve.
Nëse kuptoj që fjala ime do vendoset në peshoren e sevapeve, e them atë fjalë, por;
Nëse kuptoj që fjala ime do vendoset në peshoren egjynaheve nuk e them atë fjalë.
Pasi shikova që shumica e fjalëve të mia mund të
vendosen në peshoren e gjynaheve, nuk i shqiptova ato kurrë.

All-llahu xh.sh. ka thënë:                                                                                                                                            “Ja, ai (njeriu) nuk hedh ndonjë fjalë                                                                                                                          e të mos jetë prane tij përcjellesi i gatshëm.”
(Kur’an, Kaf : 18)

About The Author

Number of Entries : 448

Leave a Comment

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top