Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Rukje (Page 2)

Gjethet e sidrit ose Sidër i bluar, dobitë shëndetësore

Transmetohet në një hadith të cilin e kanë transmetuar gjashtë muhadithet (dijetarët e hadithit) dhe Ahmedi (Allahu i mëshiroftë) se i derguari i Allahut Muhamedi (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) ka thënë: ''Lahuni me ujë, e sidër. Nuk ka asgjë më të mirë për larjen e kokës se lëngu i zier i sidrit.'' Thotë Imam Dhehebiu: larja (bërja dush) me sidër i bën dobi kokës dhe largon temperaturën.Sidri d ...

Read more

Vesvesja – Sëmundja dhe shërimi

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar kurse përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen dhe shokët e tij! Vesvese-ja është hezitimi dhe luhatja në shpirt për diç pa mundësi qetësimi dhe vendosmërie[1]. A) Shkaqet e saj 1. Dituria e paktë. Ka thënë Imam Dhehebiu: Kujt i është sëmurë zemra me dyshime dhe vesvese le ta dijë se ato nuk largohen përveç se me mësim nga dijetarët, ndaj le të mësojë nga e ...

Read more

ILAÇI I MËSYSHIT DHE I SIHRIT

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet: 1. Suren Fatiha: 7 herë. 2. Ajetul Kursin: 7 herë. 3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë. 4. Suren Kafirun: 7 herë. 5. Suren Ihlas: 7 herë. 6 ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top