Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Psikologjia Islame (Page 3)

Agjëruesi i cili hyri në Xhenet para shehidit

Sahabiu i famshëm Talha ibn Ubejdullah r.a. transmeton se dy njerëz erdhën tek Pejgamberi, savs, dhe së bashku e pranuan Islamin … Pas pranimit të Islamit, njëri prej tyre ishte përpjekur më shumë se tjetri, kështu që kishte shkuar për të luftuar në rrugën e Allahut dhe kishte vdekur si dëshmor. Njeriu tjetër kishte jetuar edhe një vit pas vdekjes së shokut të tij, dhe pastaj edhe ai kishte vdekur. Sahabiu ...

Read more

Tre orët më të vlefshme në Ramazan

1. Ora e parë pas sabahut dhe pas lindjes së diellit Ka thënë imam Neveviu në librin e tij el-edhkar: Dije se periudha më e vlefshme për dhikr (gjatë ditës) është pas faljes së sabahut. Transmeton Enesi r.a se i Dërguari i Allahut alejhi salatu we selam ka thënë: Kush e fal namazin e sabahut me xhematë, pasatj qëndron në xhami deri sa të përfundojë dielli, duke përmendur Allahun, pastaj fal dy reqate – kjo ...

Read more

Tetë gjëra të dobishme/dëmshme

“Kush i le fjalët e tepërta, i jepet urtësia; kush e le shikimin e tepërt i jepet përkushtimi me zemër; kush e le ushqimin e tepërt, i jepet shija e ibadetit; kush e le të qeshurit e shumtë, i jepet pozita (respektohet); kush e le shakanë, i jepet fisnikëri; kush e le kënaqësinë e dynjasë, i jepet dashuria e Ahiretit; kush e le të përfolurit e të metave të të tjerëve, i jepet përmirësimi i të metave të veta ...

Read more

Agjërimi të largon nga shprehitë e këqija?

A pini kafe? Pini duhan? Pini alkool? Çfarë ushqime pa vitamina dhe pa minerale po konsumoni? Keni vullnet të dobët apo të fuqishëm? Kush është bosi i trupit tënd? Shprehitë tua? Apo mendja juaj kontrollon apetitet tuaja? Kujtoja vetes se mishi i trupit tënd është memec dhe nuk mendon as nuk flet për ty. Vetëm me mendime pozitive mund të tejkalosh këto shprehi të këqija. Nëse dëshiron të ndjehesh i ri, i fo ...

Read more

Zemërimi ju sjell infarkt

Në çaste hidhërimi, inati, zemra nis të rrahë më fort , tensioni rritet, koronariet shtrëngohen dhe rritet probabiliteti i thyerjes së pllakave aterosklerotike të mbushura me kolesterol, një ndër shkaktarët kryesorë të infarkteve. Tek disa persona diçka e tillë ndodhë disa ditë pas zemërimit të tepruar tek të tjerë që në atë çast.   Mjafton një zënkë në familje , një keqkuptim në punë apo një situatë e ...

Read more

MËNYRA E SHËRIMIT PREJ PREKJES SË XHINËVE DHE SIHRIT

Parasëgjithash duhet të përmendim faktin se shumica dërmuese e njerëzve që janë të sëmurë prej xhinëve ose kanë Sihër janë njerëz të cilët janë të mangët nga ana e besimit dhe nga ana e kryerjes së obligimeve fetare Islame siç është mosfalja ose vonimi i namazit ose bërja e gjunaheve të shumta siç është shikimi i harameve të shumta që servohen në ekranet televizive apo në internet dhe kështu me rradhë. Pra ...

Read more

Shenjat dhe simptomet e njeriut të sëmurë nga xhinët/sihri

Sëmundja e të prekurit prej xhinëve ose Sihrit në përgjithësi ka simptome ashtu siç ka simptome dhe shenja çdo sëmundje tjetër trupore, mirëpo duhet patur kujdes se në disa raste simptomet e njeriut të prekur nga Sihri (Magjia) apo nga xhinët janë të njëjta apo të ngjashme sikurse sëmundjet e rëndomta trupore. Njohja e këtyre simptomeve është me rëndësi për të sëmurin dhe për atë që mundohet të bëhet shkak ...

Read more

Namazi i personit që vuan nga sëmundja

Të sëmurit bëjnë pjesë në grupet të cilët janë të arsyetuar nga falja e Namazit në formën e plotë të tij. Ndërsa në asnjë mënyrë nuk bie Namazi si obligim nga i sëmuri. Thotë Allahu (subhanehu ue teala): “Allahu nuk ngarkon dikë përtej mundësisë”. (el Bekare 286) Poashtu thotë: “Allahu don që t’ua lehtësojë dhe nuk don t’jua vështirsojë”. (el Bekare 185) Dhe thotë: “Keni frikë Allahun sa të keni mundësi”. ( ...

Read more

”3.600” Sevape brenda vetëm katër minutave

Këto sevape mund t’i fitosh nëse Allahu ta mundëson t’i falësh dy rakate duha (namaz i paraditës). Për këto dy rekate të nevojiten rreth katër minuta dhe fiton 3.600 sevape. Ebu Dherri, radijallahu anhu, transmeton se i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:''Për çdo nyje të trupit duhet të jepet sadaka. Kështu, çdo tesbih ( Subhanallah ) është sadaka, çdo tahmid ( Elhamdulilah ) është sad ...

Read more

Një provë për të studiuar personalitetin

Bëhet fjalë për “provën e ngjyrës” të Max Luscher, e cila shumë shpejt gjeti një miratim të gjerë për vlerat e saj të besueshmërisë dhe të shpejtësisë, për shumëllojshmërinë dhe pasurinë e informacioneve që jep dhe për shumëllojshmërinë e madhe të zbatimeve që ka. Të tilla gjëra u vlejnë, në fakt, shkollave, zyrave me orientim profesional, qendrave të orientimeve etnologjike dhe spitaleve, qendrave të studi ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top