Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Mëso Islamin (Page 7)

Feja jonë islame !!

Feja jonë islame ka 33 kushte bazë e ato janë: 6 të imanit (besimit), 5 të islamit, 4 të abdesit, 3 të guslit, 3 të tejemmumit, 12 të namazit E dimë se... - Zoti ynë është All-llahu xh.sh. (xhel-le shanuhu) - Feja jonë është Islami - Libri ynë është Kur'ani a.sh. (adhimush-shan) - Kibla jonë është Qabja - Pejgamberi ynë është Muhammedi a.s. - Jemi pasardhës të Muhammedit a.s. (alejhis-selam) - Pra, jemi bes ...

Read more

Kushtet e nënshtrimit ndaj Allahut (Islamit) !

1. Dëshmia (shehadeti) 2. Falja (namazi) 3. Zekati 4. Agjërimi 5. Haxhxhi Kushtet e nënshtrimit ndaj Zotit janë të përcaktuara për të gjithë njerëzit, ndërsa ata që i pranojnë këto, marrin emrin “muslimanë” (të nënshtruar), duke u bërë kështu pjesëtarë të unitetit që (momentalisht) numëron rreth 1.5 miliardë njerëz. Moskryerja e ndonjë prej këtyre kushteve rezulton vuajtje (qoftë shpirtërore ose trupore) në ...

Read more

Pjese e madhe e gjithë botës në të vërtetë … !!?

Pjese e madhe e gjithë botës në të vërtetë "eshte e mbuluar'' !!? PO! Toka është e rrethuar nga atmosfera dhe shtresa e ozonit. Frutat e freskëta kanë levore mbi to. Shpata mbahet e ruajtur ne nje këllëf. Ngjyra e stilolapsit do thahej pa kapakun e saj. Ne kemi vënë kapak të hollë dhe kemi mbuluar me kapak kartoni librat tanë. Stilolapsi do të hidhej ne mbeturina, sepse do ishte i padobishëm pa kapakun tij. ...

Read more

Keni 6666 mesazhe të palexuara !!!?

Sikur këto ajete ti konsideronim si diçka jetike për jetën tonë... Transmetohet se Ikrime ibnul ebi Xhehl, e merrte mus'hafin dhe e lexonte gjatë, pasi që lexonte e mbyllte dhe thoshte: "Sikur ti trajtonim fletët e Kurani sikur të jenë letra të dërguara nga Allahu"...pastaj e shtrëngonte mus'hafin për gjoksi dhe e zinte gjumi në këtë gjendje ! A thua vallë akoma nuk e kemi të qartë se e kemi braktis Kuranin ...

Read more

Në një ditë…!!!

Në një ditë falim 5 namaze  Në një javë falim 35 namaze Në një muaj falim 150 namaze Në vit falim 1800 namaze Në 10 vite falim 18 000 namaze Në 50 vite falim (përafërsisht) 90 000 namaze Një namaz në Qabe ka vleren sa 100 000 namaze !! O Allah, na mundëso faljen e namazit në Qaben e shenjtë. AMIN ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top