Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Mëso Islamin (Page 6)

…SEPSE NJË SHPIRT TË FRESKUAR ME IMAN, NUK ARRINË ‘TA SHKRIJË’ TEMPERATURA!

...SEPSE NJË SHPIRT TË FRESKUAR ME IMAN, NUK ARRINË 'TA SHKRIJË' TEMPERATURA! "Në vitet e 70-ta isha në Beograd për punë zyrtare, aty vërejta një kosovar që punonte punë fizike dhe agjëronte në 40 gradë celzius. Ky ishte një ndër shkaqet që pranova Islamin" Murad Wilfried Hofmann (Ish Diplomat Gjerman i konvertuar në Islam) ...

Read more

Pse Islami është zgjedhja jonë e vetme?

Islami është pjesë e një tërësie, me ndjenjë të brendshme për t’u nënshtruar dhe prirje për të kërkuar Krijuesin e Tij. Këtë në Islam e quajnë Fitreh. I Dërguari i All-llahut, Muhammedi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka deklaruar: “Secili fëmijë që lind, lind në Islam, por prindërit e tij e kthejnë atë në të krishterë ose në hebre”. Njeriu e di se Toka është një pjesë e vogël e gjithësisë ku ai jeton. N ...

Read more

Kur muslimani i ri hyn në Islam

Kur muslimani i ri hyn në Islam, lë pas vetes mëkatet dhe veprat e këqija dhe hynë në gjerësinë e pafund të fjalës së Allahut të lartësuar: “Thuaju atyre që nuk besuan, nëse heqin dorë (nga rruga e tyre e gabuar dhe besojnë) do t'u falet e kaluara” (El Enfal: 38), “Sikur ithtarët e librit të besonin dhe të ruheshin (haramit), Ne do t'ua shlyenim mëkatet e tyre dhe do t'i fusnim në xhennete me përjetime të b ...

Read more

A e di se të pranosh Islamin shkatërron të gjitha mëkatet

Fjala “Musliman” nënkupton personin i cili i nënshtrohet vullnetit të Zotit pavarësisht racës, nacionalitetit, ose prapavijës etnike. Bërja musliman është një proces i thjeshtë dhe i lehtë që nuk kërkon parakushte. Personi mund të konvertohet në vetmi ose këtë mund ta bëjë në prezencë të të tjerëve. Nëse ndokush ka një arsye të fortë që të konvertohet në Islam, bindje të plotë dhe besim të palëkundur se Isl ...

Read more

Çka është Kur’ani?

Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur’ani është rruga e drejtë dhe është litari robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur ...

Read more

Kush është Muhamedi alejhi selam?

Muhamedi alejhi selam nuk ishte vetëm një i dërguar si shumë të dërguar të tjerë para tij. Ai ishte profeti me të cilin Zoti i dha fund zinxhirit të profetëve. Ai ishe një njeri, me të cilin Zoti nderoi dhe gradoi njerëzimin. Nëse drejtësia do të mishërohej dhe merrte formë, ajo do të merrte formën dhe pamjen e Muhamedit a.s. Nëse dëlirësia e shpirtit do të pikasej diku, padyshim do të pikasej në shpirtin e ...

Read more

Kush është Allahu?

Kush eshte Allahu ! ALL-LLAH. Është emri më i madh i Krijuesit që dëfton për Qenien Absolute, emër me të cilin përfshihen të gjitha cilësitë dhe atributet e tjera hyjnore. Është emër i përveçëm dhe nuk është i prejardhur, do të thotë nuk rrjedh prej ndonjë fjale tjetër. Si term i tillë përdoret vetëm për të dëshmuar Ekzistencën e Domosdoshme dhe Absolute. Çdo emër tjetër i bukur i Allahut vjen si tregues pë ...

Read more

Çka është Islami !?

1.Çka është Islami? Fjala “Islam” është një fjalë Arabe që do të thotë “t'ia nënshtrosh dhe dorëzosh vullnetin tënd Zotit të Gjithfuqishëm”. Fjala e ka të njëjtën rrënjë sikurse fjala Arabe “selam”, që do të thotë paqe. Ndryshe nga emrat që përdoren për fetë tjera, siç janë Budizmi, Hinduismi dhe Krishterimi, emri për fenë Islame është shpallur nga Zoti dhe bart një domethënie të thellë shpirtërore – vetëm ...

Read more

Pse nuk Falesh ……?!!

A e din se Allahu të urdhëron që të falësh namaz ? Allahu Subhanehu ue teala thotë:  2:238. Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze). -A e dinë se namazi është porosia e funditë e të Dërguarit alejhi selam kur doli nga kjo botë ?  I Dërguari alejhi selam në shtratin e vdekjes ka thënë: (Namazin, Namazin, dhe ata që i keni nën mbikq ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top