Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Mëso Islamin (Page 4)

Kushtuar prindërve dhe edukatës që ata u japin vajzave të tyre?

A marrin vajzat tuaja shembull të keq dhe vishen si këto me të cilat Allahu është i hidhëruar shumë:Lady Gaga, Kardashian, Beyonce,Lindsay Lohan,etj? Apo vajzat tuaja marrin shembull nga këto 4 gra të ndershme që Allahu krenohet me ato :Merjemja (vajza e Imranit alejhi selam), Asia radijAllahu anhu (gruaja e faraonit), Hatixhja(vajza Huejlid), Fatimja (vajza e Muhamedit alejhi selam). Cilin shembull ua ke m ...

Read more

Kushtuar të rinjëve dhe të rejave !

Mos thuani se jeni të dashuruar mes vetë, sepse as vetë nuk e dini çka është dashuria dhe fjala ''Të Dua'', sepse po ta dinit kurrë nuk do kishit vazhduar të jeni bashkë pa kurorë por do ishit martuar menjëherë, pasi nuk ka kuptim kur ti i thua dikuj ''Të Dua'' dhe ende nuk je i/e martuar me atë e sa të rinjë arsyetohen se s'po kanë kushte, apo s'kanë shtëpi për tu martuar , ndërsa njëri tjetrit i thonë ''T ...

Read more

Çka është Imani ?

Imani tek Ehli Sunneti: Imani tek Ehli Suneti është: “fjalë dhe vepër, shtohet dhe pakësohet”. Transmeton Ebu kasim el-Lalkai me zingjir të saktë nga Buhariu se ka thenë: “Kam takuar më shumë se një mijë (1.000) dijetarë të vendeve, të gjithë ishin të një mendimi se Imani është fjalë dhe vepër, shtohet dhe pakësohet” (fet-hul Barij 1/47) Çështë për qëllim “Fjalë” Ehli Sunneti me këtë ka për qëllim fjalën e ...

Read more

Specialisti për embrione: “Muslimaneja” gruaja më e ndershme (pastër) …

U konvertua në Islam specilaisti i embrioneve me kombësi çifute Robert Gajlhin, ishte mahnitur nga ajetet kur’anor që shpjegojnë kohën e pritjes së gruas së shkurorëzuar. Ai ishte i cili kaloi jetën e tij në çështje të cilat sqarojnë gjurmën të cilën e lë burri në gruan gjatë marrëdhënieve intime, ku erdhi në përfundim pas një mundi të madh se ajo gjurmë e cila lihet në gruan prej burrit do të zhduket nga t ...

Read more

Macet parandiejnë termetet !

Mbatja e maceve në shtëpi është e lejuar, pasi Ebu Hurejra radijAllahu anhu mbante mace dhe Pejgamberi alejhi selam nuk ia ndaloi dhe për këtë shkak edhe e quajti Ebu Hurejre (baba i maceve). Shkencëtarët kanë vënë re se afro 70 lloje qeniesh të gjalla janë në gjendje "të bëjnë punën" e sizmografëve dhe një ndër vendet e para midis tyre e zënë macet e zakonshme shtëpiake. Historia njeh shumë raste kur në vi ...

Read more

Mbajtja e qenit nga aspekti fetar dhe shkencor !?

Pyetja: E kam parë një përgjigje se mbajtja e qenit është e ndaluar të mbahet në shtëpi por ju lutem përgjigjuni se a ndryshon qëndrimi mbajtja në shtëpi apo mbajtja në oborr të shtëpisë. A lejohet të mbahet në oborr qeni nëse s’lejohet në shtëpi brenda? Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të ...

Read more

Macat dhe mbajtja e tyre !?

Macat nuk konsiderohen si naxhis (të papastërta). Prej tyre është transmetimi i Aishes (All-llahu qoftë i kënaqur me të), të cilës një grua i solli diçka për të ngrënë derisa ajo ishte duke u falur. Ajo ia bëri me shenjë asaj gruaje që ta lërë enën me ushqim poshtë. Derisa falej Aisha radijAllahu anhu, një mace filloi të hajë nga ena me ushqim. Pasi e fali namazin, Aisha hëngri nga ajo enë duke thënë: "I De ...

Read more

Si u bë Nikolla i Shenjtë (Sveti Nikolla) një ‘Babadimër’ ?

Karakteri i gjyshit të buzëqeshur, me kostume të kuqe, në fund të çdo viti futet në shtëpitë tona në mënyra të ndryshme. Megjithatë, shumë pak dihet se si u krijua Babadimri, e aq më pak se kush ishte pararendësi i tij. Të dhënat e para për Nikollën e Shenjtë, një peshkop dhe humanist nga Azia e Vogël, datojnë nga shekulli i katër i erës sonë. I njohur për humanitetin dhe bujarinë e tij, Nikolla i Shenjt, i ...

Read more

Fëmijët janë pesë lloje !?

  Fëmijët janë pesë lloje: 1. Disa fëmijë (i drejtoftë Allahu!) nuk i zbatojnë urdhrat e prindërve të tyre. Ata janë të pabindur dhe gjynahqarë. 2. Disa të tjerë zbatojnë atë që i urdhërojnë prindërit e tyre mirëpo jo me qejf. Të tillët nuk shpërblehen për këtë. 3. Disa të tjerë e zbatojnë atë që i urdhërojnë prindërit mirëpo këtë ua përmendin atyre dhe të tjerëve, i fyejnë dhe ngrenë zërin kundrejt ty ...

Read more

Kategoritë e njerëzve në namaz sipas Ibn Kajimit

Kategoria e parë Kësaj kategorie i përkasin ata që janë mizorë ndaj vetvetes, të shkujdesur, që e lënë të mangët abdestin, kufijtë dhe shtyllat e namazit. Kategoria e dytë I kësaj kategorie është ai që kujdeset për kohët e namazit, për kufijtë dhe shtyllat e tij, për abdestin, por e ka humbur luftën me veten e tij për të përballuar vesveset, të cilat e preokupojnë në namaz bashkë me mendimet. Kategoria e tr ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top