Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Mëso Islamin (Page 3)

Tetë gjëra të dobishme/dëmshme

“Kush i le fjalët e tepërta, i jepet urtësia; kush e le shikimin e tepërt i jepet përkushtimi me zemër; kush e le ushqimin e tepërt, i jepet shija e ibadetit; kush e le të qeshurit e shumtë, i jepet pozita (respektohet); kush e le shakanë, i jepet fisnikëri; kush e le kënaqësinë e dynjasë, i jepet dashuria e Ahiretit; kush e le të përfolurit e të metave të të tjerëve, i jepet përmirësimi i të metave të veta ...

Read more

A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda?

Nuk e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda, edhe nëse është shumë,               sepse ajo nuk ndodhë me deshirë të njeriut. (Sheikh Ibn Uthejmini) Nëse gjaku arrinë barkun e njeriut, pa qëllim, nuk prishë agjërimin,                           sepse All-llahu subhanehu ue teala, thotë: “Allahu nuk e rëndon askënd mbi mundësitë që ai ka. Secili merr shpërblim për atë (të mirë) që ka fituar dhe (po kështu ...

Read more

Hixhami – hedhja e kupave gjatë agjërimit ?

Profeti alejhi selam ka hedhur kupa, edhe kur ka qenë agjërueshëm.               Megjithatë nëse ky veprim çon në dobësimin e personit, atëherë është i papëlqyeshëm.                                                                                                                       Thabit El Bunani ka pyetur Enesin, nëse e konsideronin të papëlqyeshme apo jo hedhjen e kupave në kohën e Profetit alejhi sela ...

Read more

Agjërimi mobilizon energjinë – mbledh Forcat vitale

  Le ta shpjegojmë. Ne hajmë bukë dhe ajo kalon përgjatë trupit, bëhet e përtypur, tretur, thithet dhe në fund produktet e dëmshme largohen. Ne kemi kater organe kryesore të eliminimit: zorrët, veshkët, mushkërite dhe lëkurën. Për të funksionuar është rregull që organizmi të ketë rezerva të gatshme të energjisë. Dhe duhen forca të shumta vitale për ta kaluar ushqimin përmes tubit të gjatë 9 metra nga g ...

Read more

Dobitë e agjërimit në aspektin shkencor

Mesazhi ynë nuk është për të gjithë, por i dedikohet atyre të cilët janë në kërkim të së vërtetës dhe të cilët njohin dhe pranojnë faktet shkencore dhe fetare. Ju kujtojmë që ligji i parë i shëndetit është ‘kurr mos ha nëse nuk je i uritur’. Nga kjo vërejmë që shumë sëmundje vijnë nga mbingrënia dhe keq ushqyeshmëria. Andaj çdo sëmundje ka dy rrugë për t'u shëruar: Lloji i parë i njerëzve pasi të sëmuren ma ...

Read more

Namazi i personit që vuan nga sëmundja

Të sëmurit bëjnë pjesë në grupet të cilët janë të arsyetuar nga falja e Namazit në formën e plotë të tij. Ndërsa në asnjë mënyrë nuk bie Namazi si obligim nga i sëmuri. Thotë Allahu (subhanehu ue teala): “Allahu nuk ngarkon dikë përtej mundësisë”. (el Bekare 286) Poashtu thotë: “Allahu don që t’ua lehtësojë dhe nuk don t’jua vështirsojë”. (el Bekare 185) Dhe thotë: “Keni frikë Allahun sa të keni mundësi”. ( ...

Read more

Dobitë e hapjes së iftarit me hurma dhe ujë përpara faljes së namazit të akshamit

Sipas një studimi të fundit te mjekëve në botën arabe, faktë i cili është konfirmuar nga disa qendra se studimore, pritja e iftarit fillimisht me disa hurma dhe ujë e pas kësaj ti paraprijë falja e namazit të akshamit ngrënies së iftarit, paska dobi në disa aspekte, edhe atë: 1 – Ushqimi që më së shpejti e ripërtrinë trupin pas urise janë karbohidratet që i përmban hurma, e cila madje i ka me bollëk, ajo ës ...

Read more

”3.600” Sevape brenda vetëm katër minutave

Këto sevape mund t’i fitosh nëse Allahu ta mundëson t’i falësh dy rakate duha (namaz i paraditës). Për këto dy rekate të nevojiten rreth katër minuta dhe fiton 3.600 sevape. Ebu Dherri, radijallahu anhu, transmeton se i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:''Për çdo nyje të trupit duhet të jepet sadaka. Kështu, çdo tesbih ( Subhanallah ) është sadaka, çdo tahmid ( Elhamdulilah ) është sad ...

Read more

“Oh i Dërguari i All-llahut, unë kam vepruar një mëkat të madh …

Musai alejhisselam dhe gruaja e penduar! Erdhi një grua tek Musai dhe i tha: "Oh i Dërguari i All-llahut, unë kam vepruar një mëkat të madh dhe jam penduar tek All-llahu, kështu që lute All-llahu që të më fal mua." Musai (alejhi ue sel-lem) e pyeti atë (gruan): "Çfarë mëkati ke vepruar ti?" Gruaja u përgjigj: "Unë kam bërë zina (amoralitet), pastaj e kam lindur një fëmijë dhe e kam mbytur." Atëherë Musai (a ...

Read more

Muzika dhe instrumentet muzikore në Islam ?

Thotë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Allahu e shpalli të folmën më të mirë, librin, të ngjajshëm në mrekulli, të përsëritur herë pas herë (me keshilla e dispozita), qe prej (degjimit të) tij rrënqethen lëkurat e atyre që i kanë dronë Zotit të tyre, e pastaj me përkujtim ndaj Allahut u qetësohen lëkurat dhe zemrat e tyre. Ky (libër) është udhëzim I Allahut, me të udhëzon atë që do. E atë që Allahu e lë të hu ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top