Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
You Are Here: Home » Mëso Islamin

Lotët e fëmiut prekën zemrën e Omerit radijAllahu anhu

Fëmijëria është pafajësi. Buzëqeshja e fëmijës është buzëqeshje e njerëzimit, ndërsa vajtimi i tij pikëllon të gjithë ata që janë afër tij. Librat e historisë regjistrojnë një rast që lidhet me halifen e dytë të muslimanëve Omer ibn Hattabin r.a. Në fakt ai një natë në Medine dëgjoi zërin e një fëmije duke qarë dhe u nis drejt zërit. Kur arriti tek shtëpia e fëmijës që qante i tha nënës së tij. “Frikoju All ...

Read more

Të gjithë po bëjnë kështu ..!!

Kur debaton me ndonjërin dhe ai të thotë se ‪#‎shumica‬ e njerëzve bëjnë ndryshe, jo ashtu si ti që thua, atëherë ti ktheja: Nëse hulumton togfjalëshin “shumica e njerëzve” në Kuran, do të zbulosh se menjëherë pas tij është fjalia: “nuk dinë”, “nuk janë mirënjohës”, “nuk besojnë”... Nëse hulumton tgofjalëshin “shumica e tyre”, do të zbulosh se menjëherë pas tij është fjalia: “janë të prishur”, “janë injoran ...

Read more

Pse nuk flet më shumë se 8-të fjalë në ditë?

E kanë pyetur Hasen el-Basriun,                                                                                                                                     pse nuk flet më shumë se 8-të fjalë në ditë? Ka thënë:  Para se të flas e pyes nefsin (unin-veten) tim      a do vendoset fjala ime në peshoren e sevapeve apo gjynaheve. Nëse kuptoj që fjala ime do vendoset në peshoren e sevapeve, e them atë fjal ...

Read more

Si ta gjej lumturinë bashkëshortore?

Nuk ka të lumtur përpos se atë që Allahu e lumturon. E kur Allahu dëshiron që një burrë ta bëj të lumtur me gruan e tij, dhe një grua ta bëj të lumtur me burrin e saj, i furnizon me lutjepërpara martesës. Pra, përpara se të biejnë në përgjegjësit e jetës bashkëshortore dhe në ruajtjen e emaneteve, Ai – i madhëruar qoftë – ua hapë dyertë e duave, lutjeve dhe përgjërimeve. E më pas ata i gjen duke kërkuar nga ...

Read more

Shtatë fjalë të cilat gruaja dashuron t’i dëgjojë prej teje …

Gruaja është krijuar nga Allahu, qetësi, ngrohje, prehje, frymëzuese dhe fabrikë e dashurisë. Ajo sipas krijimtarisë dhe formësisë së saj, është përplotë emocione, ndaj dhe, për të bashkëvepruar mrekullueshëm me të, pa mëdyshje që nevojiten aftësi, strategji dhe njohje të artit bashkëveprues. Unë, lexuesi im, do t’i paraqes më poshtë, 7 fjalë, të cilat gruaja yte shprehë shumë dëshirë që t’i dëgjojë ato, na ...

Read more

Jeta e thjeshtë – spontane

E pyeti Herakliu Ebu Sufjanin për kategorinë e ndjekësve të Profetit (paqja dhe mëshira qofshin mbi të!) duke i thënë kështu: “Njerëzit më të ndershëm dhe besnik që e ndjekin atë, a janë fukarenjë?!” Ai u përgjigj: “Po! Fukarenjtë janë!” (Transmeton Buhariu) E komenti i tij pas kësaj ishte: “Dhe këta janë pasuesit e Pejgamberëve!” Nga atributet e Profetit Muhammed (paqja dhe mëshira qofshin mbi të!) ishin s ...

Read more

Shejtani dhe Egoja !

Kur Ademi dhe Havaja, prindërit tanë, prej të cilëve, buron tërë lloji njerëzor, e hëngrën pemën e ndaluar, ishte çfarë ishte ajo, e dimë ne të gjithë, sipas asaj që na tregon Allahu i Lartëmadhërishëm në Kuranin Fisnik, se këtë konspiracion e përgaditi Iblisi, djalli, i cili në esencë është xhinn. Pra ai i mashtroi njerëzit e parë, duke ua përkujtuar përjetshmërinë, pavdekësinë, pasi e dinte ai, se krijesa ...

Read more

Do të zgjedhësh Xhenetin apo Zjarrin?

Ndëshkimi në Suren Kamer Surja Kamer, na ofron modele të ndryshme njerëzish të cilët u shkatërruan përfundimisht nga Zoti. Herë pas here, përmenden ajete të tilla: "Ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ia vë veshin?" (Kamer, 15) Surja Kamer, na bën thirrje që t'a njohim Zotin nga pasojat e zemërimit dhe ndëshkimit të tij. Menjëherë pas sures Kamer, vjen surja Rahman, e cila bën thirrje që Zotin t' ...

Read more

Sunetet (veprimet, sjelljet) e Fitër Bajramit

Së pari e lus Allahun ashtu siç na mundësoi që ta arrijmë muajin e Ramazanit dhe na ndihmoi në agjërimin e tij, të na i pranon të gjitha adhurimet tona se Ai me të vërtetë është Bujar dhe Fisnik. Prej çështjeve që e meritojnë t'i rikujtojmë gjatë përfundimit të këtij muaji të bekuar janë edhe dispozitat e namazit të Bajramit dhe ajo se çka duhet ta vepron një musliman ditën e Bajramit prej syneteve të Muham ...

Read more

Si të vlerësojmë dhe ruajmë veten pas muajit Ramazan ?

Falënderimet i takojnë Allahut xhele shenuhu Zotit të botëve kurse salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamedin salallahu alejhi ue selem, pejgamberin më fisnik ndaj pejgamberëve tjerë dhe të të dërguarve tjerë, udhëheqësin e fytyrave të ndritura ditën e gjykimit, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e në vijim: E lusim Allahun e madhëruar të na i pranon vep ...

Read more

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top