Home
Mjeku Musliman - Shpirti i shendoshë në trup të shendoshë
A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda? Reviewed by Momizat on . Nuk e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda, edhe nëse është shumë,               sepse ajo nuk ndodhë me deshirë të njeriut. (Sheikh Ibn Uthejmini) Nëse gj Nuk e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda, edhe nëse është shumë,               sepse ajo nuk ndodhë me deshirë të njeriut. (Sheikh Ibn Uthejmini) Nëse gj Rating: 0
You Are Here: Home » Mëso Islamin » A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda?

A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda?

Nuk e prishë agjërimin dalja e gjakut nga hunda, edhe nëse është shumë,               sepse ajo nuk ndodhë me deshirë të njeriut. (Sheikh Ibn Uthejmini)

11425423_387841408076949_2831263552977460526_n
Nëse gjaku arrinë barkun e njeriut, pa qëllim, nuk prishë agjërimin,                           sepse All-llahu subhanehu ue teala, thotë:
“Allahu nuk e rëndon askënd mbi mundësitë që ai ka. Secili merr shpërblim për atë (të mirë) që ka fituar dhe (po kështu) secili merr dënim për atë (të keqe) që ka fituar. ´Zoti ynë! Mos na ndëshko në qoftë se harrojmë, apo biem në gabime;…”
[Kur’an, Bekareh : 286]

About The Author

Number of Entries : 448

Leave a Comment

© Copyright MjekuMusliman 1435/2014, All Rights Reserved

error: Tё gjitha tё drejtat autoriale i takojnё faqes\' \\\\\'MjekuMusiman\\\\\'. Pёr mё shumё kontakto: dr.abdurrezak@hotmail.com
Scroll to top